Szybka sonda w.cz. we flamastrze

Wed 22 April 2020

Na wstępie należy wyjaśnić, że “szybkość” sondy nie jest związana górną częstotliwością pracy przyrządu, lecz z czasem poświęconym na jego wykonanie.

Sonda w.cz., diodowy detektor szczytowy z podwajaczem napięcia. Podobny (a może identyczny) układ jest opisany w w EdW 3/96 (kit AVT 2065).

Sonda w.cz. 1

Układ zmontowany według zasady “co w szufladzie, to w układzie”. W szufladzie były:

  • kawałek laminatu,
  • wyschnięty flamaster
  • stare diody AAP152 lub podobne.

Charakterystyka

Detektor działa trochę nieliniowo, ale wystarczająco dobrze do zgrubnych pomiarów.

Brak danych dla wartości napięcia powyżej 5V przy częstotliwości powyżej 10 MHz, nie jest związany z ograniczeniem sondy, lecz z ograniczeniem generatora.

Urf [V] Udc f=100 kHz Udc f=1 MHz Udc f=3,5 MHz Udc f=7 MHz Udc f=10 MHz Udc f=14 MHz Udc f=28 MHz
0,01 0,0017 0,0018 0,0018 0,0016 0,0016 0,0015 0,0014
0,1 0,0779 0,0769 0,0744 0,0708 0,0674 0,0628 0,0563
1 1 0,98 0,96 0,93 0,9 0,89 0,87
2 2,13 2,09 2,03 2 1,93 1,9 1,86
3 3,28 3,22 3,13 3,05 2,97 2,92 2,82
4 4,45 4,37 4,25 4,12 3,96 3,8 3,03
5 5,59 5,49 5,34 5,18 5 4,78 3,8
6 6,86 6,74 6,55 6,35 6,11 - -
7 8,04 7,91 7,68 7,44 7,16 - -
8 9,11 8,97 8,72 8,44 8,12 - -
9 10,21 10,05 9,78 9,46 9,11 - -
10 11,37 11,21 10,89 10,54 10,16 - -

Tabela 1. Zależność napięcia DC na wyjściu sondy od wartości napięcia w.cz. przy różnych częstotliwościach.

Wykres

Rys. 1. Graficzna reprezentacja danych z Tabeli 1.

Wykonanie

Sonda w.cz. 2

Płytka.

Sonda w.cz. 3

Banan” na końcu umożliwia założenie igły pomiarowej albo krokodylka. Warto pamiętać, że długa końcówka może stać się anteną.

Sonda w.cz. 4

Oryginalna chińska igła pomiarowa.

Sonda w.cz. 5

Ze względu na nieliniowość, kalibracja niewiele daje, ale przynajmniej można ustawić jakiś “środek” lub zdecydować, czy wartości DC mają być bliższe wartości skutecznej, czy też szczytowej napięcia w.cz.

Category: Miscellaneous Tagged: electronics radio

Share on: HackerNewsFacebookTwitterDiasporaEmailLinkedInReddit